Instruktion för att kontrollera att min fastighet kan få tjänster

1.Öppna din webläsare, Internet Explorer, Chrome, Firefox eller liknande och skriv in webadressen www.zmarket.se i adressfältet och följande startbild skall då visas.

 

2.Du skall nu skriva in din postadress. I mitt fall är det:
Skalkarike, Per-Larsgården 1
541 96 Väring

 

Jag börjar skriva ”Skalkarike” och får upp en lista med de första 8 adresserna som börjar med Skalkarike. Min gård finns inte med där så jag trycker på ”Visa nästa 8 gator” 

 

3.Här får jag träff på ”Skalkarike, Per-Larsgården, Väring” så jag markerar den adressen.

 

 

4.Nu visas ”gatunumret” som är 1 i mitt fall och jag markerar denna

 

5. Nu kommer fastighetsadressen upp som i mitt fall är Skalkarike 4:2. Jag har beställt 2 anslutningar, därför visas det två fält.

 

 

 

6.Som sista steget visas nu min fullständiga adress samt ett meddelande om att ”Denna adress är ej aktiverad än, men du kan beställa på den nu. Tjänster aktiveras dock tidigast 2017-05-30”

 

Om du får fram din adress och detta meddelande så betyder det att din fastighet finns med i Zitius adressregister över kunder från vår förening. Du kan nu surfa runt bland de olika alternativen och beställa de tjänster du önskar.

 

Om du inte hittar din adress eller om det är någon felaktighet i den så skicka då ett mail till info@odensakerfiber.se med dina korrekta uppgifter (fastighetsadressen, fastighetsbeteckningen
och ditt namn) så ska vi se till att rätta detta!

Instruktion för anslutning

Nätet har nu varit i drift sedan v22. För er som ännu inte har anslutet er utrustning kommer här instruktionen igen (den har tidigare publicerats på den gamla hemsidan samt gått ut som nyhetsbrev).
Kontroll av mediaomvandlaren.
På framsidan av lådan finns ett antal lysdioder som indikerar olika status.
Finns det inte signal så skall detta anmälas på telefon till NSI, 072-70 67 066.
Ange namn och fastighetsbeteckning samt vari felet består så skickar NSI ut en tekniker för att åtgärda felet.
För att kunna surfa på internet samt även utnyttja andra tjänster krävs att varje medlem tecknar ett abonnemang med den tjänsteleverantör man väljer.
Så här ser ”lådan” ut som NSI har installerat. Ström till lådan ansluts på vänster ovan sida med hjälp av medföljande strömadapter.
På undersidan finns 8 dataportar och dator kan anslutas till vilken av de 8 portarna som helst.
Om ni abonnerar på TV och/eller telefon så kommer ni att få eller köpa ett modem från den leverantör som ni tecknar tjänsten hos. Detta modem ansluts också med en datakabel till någon av de 8 portarna.
Hur ni ansluter TV och/eller telefon till modemet bör framgå av den bruksanvisning som medföljer detta modem.
Om mediaomvandlaren har signal och ni har anslutet en dator innebär att det kommer att vara möjligt att koppla upp sig mot Z-markets webportal för att kunna beställa tjänster. Läs nästa artikel om hur detta går till.

Ny hemsida

Hej medlemmar
Som ni ser så har vi ändrat lite på hemsidan samt inte minst tillfört en ny resurs som webbredaktör,
mer om detta längre ner.
Orsaken till hemsideförändringen är rent teknisk.
Företaget som driftar vår hemsida har bytt plattform och i och med det så blir alla som har sina hemsidor där tvingade att flytta över sitt innehåll till den nya plattformen. Vi hade inte tid och resurser att göra detta för ett halvår sedan vilket resulterade i att vi fick problem med både hemsida och mail om ni kommer ihåg.

Nu har vår it-tekniker i styrelsen, Mikael Linder, satt ihop ramarna till en ny sida som också skall gå att läsa i mobilen (vilket den gamla inte kunde).
I samband med ändringen av plattform och utseende passar vi även på att rensa bort gamla länkar till oväsentligt material nu när projekteringen är över, vi har ett driftsatt fibernät och vi går över i förvaltningsfasen.

Vi raderar dock inte det gamla materialet utan det finns kvar via en länk från den nya sidan om någon vill gå in och läsa.

Vi hoppas att den nya sidan skall spegla verksamheten som nu sker i föreningen och vi tar tacksamt emot tips om vad som skall publiceras.
En nyhet på den nya sidan är att det finns möjlighet för var och att lämna kommentarer till varje artikel.
Styrelsen // Mikael BW

Ny webbredaktör

 

Hej,

Pia Jansson Bröner, heter jag och bor i Tidavad, bakom gamla affären.
Där bor jag tillsammans med min man Marc, våran son Jakob och våra två katter Alex och Felix.
Till vardags jobbar jag på Volvo IT där jag hjälper till att ge fabriker globalt den bästa IT supporten.

På fritiden är jag med Glädjespridarna och ska bli Mullefröken nu till hösten, annars är det fotografering, familj och huset som tar det mesta av min fritid.

Ha det gott.
//Pia

Återställning av mark för nedlagd fiberslang

Enligt upphandlad entreprenad ingår grovåterställning av mark.
Entreprenaden har besiktigas under juni månad 2017 och eventuella brister har noteras.
Förening kommer under hösten 2017 och våren 2018 göra en övergripande syn av eventuellt kvarvarande markåterställning som inte ingår i entreprenaden.

OBS: att återställningen endast omfattar mark utanför egen tomt.
På egen tomt får fastighetsägaren själv återställa marken.

Skyltar

Nu är fiberprojektet genomfört och de skyltar som finns uppsatta behövs inte längre utan det är dags att städa upp efter oss.

Bilden visar montering av en skylt 2014-04-05. Från vänster Julius Mikszath, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson.

De större områdesskyltar som föreningen satt upp kommer styrelsen ombesörja nedmontering av.

Här är en symbolisk bild på demonteringen av den första skylten 2017-06-16.

De små enskilda fastighetsskyltarna ber vi varje fastighetsägare att själva plocka ner. Ni får behålla dem eller slänga dem, föreningen vill inte ha tillbaka dem.