Ny webbredaktör

 

Hej,

Pia Jansson Bröner, heter jag och bor i Tidavad, bakom gamla affären.
Där bor jag tillsammans med min man Marc, våran son Jakob och våra två katter Alex och Felix.
Till vardags jobbar jag på Volvo IT där jag hjälper till att ge fabriker globalt den bästa IT supporten.

På fritiden är jag med Glädjespridarna och ska bli Mullefröken nu till hösten, annars är det fotografering, familj och huset som tar det mesta av min fritid.

Ha det gott.
//Pia

Återställning av mark för nedlagd fiberslang

Enligt upphandlad entreprenad ingår grovåterställning av mark.
Entreprenaden har besiktigas under juni månad 2017 och eventuella brister har noteras.
Förening kommer under hösten 2017 och våren 2018 göra en övergripande syn av eventuellt kvarvarande markåterställning som inte ingår i entreprenaden.

OBS: att återställningen endast omfattar mark utanför egen tomt.
På egen tomt får fastighetsägaren själv återställa marken.

Skyltar

Nu är fiberprojektet genomfört och de skyltar som finns uppsatta behövs inte längre utan det är dags att städa upp efter oss.

Bilden visar montering av en skylt 2014-04-05. Från vänster Julius Mikszath, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson.

De större områdesskyltar som föreningen satt upp kommer styrelsen ombesörja nedmontering av.

Här är en symbolisk bild på demonteringen av den första skylten 2017-06-16.

De små enskilda fastighetsskyltarna ber vi varje fastighetsägare att själva plocka ner. Ni får behålla dem eller slänga dem, föreningen vill inte ha tillbaka dem.