Ny hemsida

Hej medlemmar
Som ni ser så har vi ändrat lite på hemsidan samt inte minst tillfört en ny resurs som webbredaktör,
mer om detta längre ner.
Orsaken till hemsideförändringen är rent teknisk.
Företaget som driftar vår hemsida har bytt plattform och i och med det så blir alla som har sina hemsidor där tvingade att flytta över sitt innehåll till den nya plattformen. Vi hade inte tid och resurser att göra detta för ett halvår sedan vilket resulterade i att vi fick problem med både hemsida och mail om ni kommer ihåg.

Nu har vår it-tekniker i styrelsen, Mikael Linder, satt ihop ramarna till en ny sida som också skall gå att läsa i mobilen (vilket den gamla inte kunde).
I samband med ändringen av plattform och utseende passar vi även på att rensa bort gamla länkar till oväsentligt material nu när projekteringen är över, vi har ett driftsatt fibernät och vi går över i förvaltningsfasen.

Vi raderar dock inte det gamla materialet utan det finns kvar via en länk från den nya sidan om någon vill gå in och läsa.

Vi hoppas att den nya sidan skall spegla verksamheten som nu sker i föreningen och vi tar tacksamt emot tips om vad som skall publiceras.
En nyhet på den nya sidan är att det finns möjlighet för var och att lämna kommentarer till varje artikel.
Styrelsen // Mikael BW

Ny webbredaktör

 

Hej,

Pia Jansson Bröner, heter jag och bor i Tidavad, bakom gamla affären.
Där bor jag tillsammans med min man Marc, våran son Jakob och våra två katter Alex och Felix.
Till vardags jobbar jag på Volvo IT där jag hjälper till att ge fabriker globalt den bästa IT supporten.

På fritiden är jag med Glädjespridarna och ska bli Mullefröken nu till hösten, annars är det fotografering, familj och huset som tar det mesta av min fritid.

Ha det gott.
//Pia

Återställning av mark för nedlagd fiberslang

Enligt upphandlad entreprenad ingår grovåterställning av mark.
Entreprenaden har besiktigas under juni månad 2017 och eventuella brister har noteras.
Förening kommer under hösten 2017 och våren 2018 göra en övergripande syn av eventuellt kvarvarande markåterställning som inte ingår i entreprenaden.

OBS: att återställningen endast omfattar mark utanför egen tomt.
På egen tomt får fastighetsägaren själv återställa marken.

Skyltar

Nu är fiberprojektet genomfört och de skyltar som finns uppsatta behövs inte längre utan det är dags att städa upp efter oss.

Bilden visar montering av en skylt 2014-04-05. Från vänster Julius Mikszath, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson.

De större områdesskyltar som föreningen satt upp kommer styrelsen ombesörja nedmontering av.

Här är en symbolisk bild på demonteringen av den första skylten 2017-06-16.

De små enskilda fastighetsskyltarna ber vi varje fastighetsägare att själva plocka ner. Ni får behålla dem eller slänga dem, föreningen vill inte ha tillbaka dem.

Framtida nyanslutningar

 

Vid önskemål om anslutning kontaktar fastighetsägaren föreningen, (via mail) som samlar ihop inkomna anmälningar och kontaktar entreprenörer för anbudsförfarande.

Offert presenteras och därefter om intresse kvarstår anmäler man sig som medlem och skriver på avtalet.

Fast kostnad vid efteranslutning är 21000 kr + medlemsavgift 200 kr + medlemsinsatts 500 kr+ faktisk gräv och installationskostnad.

Grävning för nyanslutningar kommer att ske två gånger per år, (före sådd, efter skörd).