Kontakt

 Välkommen att kontakta oss  Vill du skicka epost från ditt eget epostprogram använder du denna adressen:

  E-post: info@odensakerfiber.se

  Vår postadress är:

  Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening

  c/o Anders Eklund

  Råstad Solbacka 1

  541 96 VÄRING