Kontaktuppgifter

För att styrelsen skall kunna lämna information till er medlemmar har vi olika sätt att nå er. Vi använder hemsidan & Facebook, e-post, SMS och pappersbrev, i denna prioriteringsordning.

Eftersom hemsidan kräver uppkoppling och aktiv läsning är det inte prio 1 vid snabba meddelanden, inte heller FB då många medlemmar aktivt valt att avstå denna tjänst.

Återstår då e-post och SMS för snabb information.

Styrelsen uppmanar därför er medlemmarna att uppdatera era kontaktuppgifter då ni kanske bytt både mail och mobilnummer sedan ni blev medlemmar. Vi inför också möjligheten att kunna lämna flera e-postadresser och mobilnummer till samma fastighet.

Tyvärr kan vi inte erbjuda er möjligheten att själv kunna gå in i vårt medlemsregister och se vilka uppgifter som står där. Vill ni uppdatera, eller är osäkra på era nuvarande uppgifter, kan ni skicka in dessa via det kontaktformulär som finns på vår hemsida.
https://odensakerfiber.se/kontakt/

Vill ni lämna flera e-postadresser och mobilnummer går det också bra. Glöm inte att ange er fastighetsbeteckning.