29 nya medlemmar från 1 januari 2023

Bengtstorps fiberförenings styrelse kontaktade oss vid halvårsskiftet 2022, för att höra om vi var
intresserade av att gå samman med dem.
Vi diskuterade detta i vår styrelse och bestämde oss för att se positivt på detta och arbetade fram en
plan för att genomföra övertagandet, på ett sätt som inte på något negativt sätt påverkar våra
medlemmar.
Vårt resonemang gick i korthet enligt nedan:

  1. Vi får fler medlemmar som kan bära våra driftskostnader.
  2. Det är viktigt att de fristående fiberföreningarna stöttar varandra, och här ville vi demonstrera
    detta.
  3. Bengtstorp var en välskött förening, byggd på samma teknik som vår. Vi hade dessutom förberett
    med en förbindelse till Bengtstorp redan vid vår etablering, vilket gjorde att den tekniska kostnaden
    för en sammanslagning blev mycket låg.

Vi välkomnar varmt Bengtstorps medlemmar till Odensåkers Fiberförening!