Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2021.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 31/3 2021 kl 19.00.

Då rådande omständigheter gäller så kommer stämman hållas digital. För de som vill närvara digitalt på mötet så ber vi er föranmäla er genom att skicka ett mail till info@odensakerfiber.se

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Byte av teknisk plattform för Bredbandsnätet

Tisdag den 16 juni kl 13.00 – 16.00 kommer Zitius att byta system för vårat nät.
Era tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då Telia migrerar över alla kunder i vårat område till en ny teknisk plattform.

Ni hittar även avbrottsinformation på , www.zitius.se och www.zmarket.se

Skulle problem med er tjänst uppstå efter systembytet ska ni kontakta er tjänsteleverantör.
Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070

Reservdag för arbetet: 26/6 kl 13.00 – 16.00

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2020.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 31/3 2020 kl 18.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Utrustning från Telia

Nu har vi fått hårdvaran till gruppabonnemanget av Telia och kommer att lämna ut detta på följande sätt.

Plats: Logården, Odensåker
När: Söndag den 8 december kl 12-14 eller
       Söndag den 15 december kl 12-14

Ni kan välja vilken dag som passar er bäst.
Har ni ingen möjlighet att komma någon av dagarna kan ni hämta er utrustning hemma hos Mikael Bender Wilsson, Skalkarike, Per-Larsgården 1. Tel 0708-150327, efter överenskommelse.

Vi kommer att vara bemannade med 2 personer för utlämning och svara på enklare frågor.
Ni kommer att få kvittera er utrustning mot uppvisande av legitimation. Ombud skall visa egen samt mottagarens leg.

Från måndag den 16 december kommer Telia att släppa på tjänsterna. Då kommer inte er ordinarie tjänst att fungera längre.
Det finns alltså ingen möjlighet att köra två leverantörer samtidigt.

Fakturering från oss startar från 2020-01-01. Telia bjuder på dagarna i december.

Vid problem med utrustningen eller tjänsterna hänvisar vi till Telia kundtjänst.

Kontaktuppgifter

För att styrelsen skall kunna lämna information till er medlemmar har vi olika sätt att nå er. Vi använder hemsidan & Facebook, e-post, SMS och pappersbrev, i denna prioriteringsordning.

Eftersom hemsidan kräver uppkoppling och aktiv läsning är det inte prio 1 vid snabba meddelanden, inte heller FB då många medlemmar aktivt valt att avstå denna tjänst.

Återstår då e-post och SMS för snabb information.

Styrelsen uppmanar därför er medlemmarna att uppdatera era kontaktuppgifter då ni kanske bytt både mail och mobilnummer sedan ni blev medlemmar. Vi inför också möjligheten att kunna lämna flera e-postadresser och mobilnummer till samma fastighet.

Tyvärr kan vi inte erbjuda er möjligheten att själv kunna gå in i vårt medlemsregister och se vilka uppgifter som står där. Vill ni uppdatera, eller är osäkra på era nuvarande uppgifter, kan ni skicka in dessa via det kontaktformulär som finns på vår hemsida.
https://odensakerfiber.se/kontakt/

Vill ni lämna flera e-postadresser och mobilnummer går det också bra. Glöm inte att ange er fastighetsbeteckning.

Stängt ansökan gruppavtal

Vi har nu stängt ansökan att ta del av gruppavtalet med Telia och skickat en bekräftelse via mail/SMS till alla som skickat in. Har du skickat in, men inte fått någon bekräftelse av oss, skall du höra av dig snarast, helst via kontaktformuläret här på hemsidan.

Vi fick in 166 st ansökningar. Det som nu kommer att hända är att föreningen skall skriva avtal med Telia under v45-46. När detta är klart kommer vi att presentera mer information här på hemsidan.

Glöm inte säga upp dina nuvarande avtal till den 31/12 2019 om du inte tänker ha kvar dessa. Det nya avtalet med Telia är planerat att starta 1/1 2020