Kontaktuppgifter

För att styrelsen skall kunna lämna information till er medlemmar har vi olika sätt att nå er. Vi använder hemsidan & Facebook, e-post, SMS och pappersbrev, i denna prioriteringsordning.

Eftersom hemsidan kräver uppkoppling och aktiv läsning är det inte prio 1 vid snabba meddelanden, inte heller FB då många medlemmar aktivt valt att avstå denna tjänst.

Återstår då e-post och SMS för snabb information.

Styrelsen uppmanar därför er medlemmarna att uppdatera era kontaktuppgifter då ni kanske bytt både mail och mobilnummer sedan ni blev medlemmar. Vi inför också möjligheten att kunna lämna flera e-postadresser och mobilnummer till samma fastighet.

Tyvärr kan vi inte erbjuda er möjligheten att själv kunna gå in i vårt medlemsregister och se vilka uppgifter som står där. Vill ni uppdatera, eller är osäkra på era nuvarande uppgifter, kan ni skicka in dessa via det kontaktformulär som finns på vår hemsida.
https://odensakerfiber.se/kontakt/

Vill ni lämna flera e-postadresser och mobilnummer går det också bra. Glöm inte att ange er fastighetsbeteckning.

Stängt ansökan gruppavtal

Vi har nu stängt ansökan att ta del av gruppavtalet med Telia och skickat en bekräftelse via mail/SMS till alla som skickat in. Har du skickat in, men inte fått någon bekräftelse av oss, skall du höra av dig snarast, helst via kontaktformuläret här på hemsidan.

Vi fick in 166 st ansökningar. Det som nu kommer att hända är att föreningen skall skriva avtal med Telia under v45-46. När detta är klart kommer vi att presentera mer information här på hemsidan.

Glöm inte säga upp dina nuvarande avtal till den 31/12 2019 om du inte tänker ha kvar dessa. Det nya avtalet med Telia är planerat att starta 1/1 2020

250 Mbit

Vi har nu blivit garanterade 250/100 Mbit/s i hastighet istället för 100/100 i gruppavtalet. Ni som ännu inte skickat in era avtal har nu till den 27/10 på er att komma in med avtalet.

Över 50 st avtal

Vi har nu passerat 50 anmälningar till gruppavtalet vilket innebär att vi kommer att gå vidare, när anmälningstiden går ut den 27/10, med att skriva avtal med Telia. Tack för visat intresse.

Gruppavtal

Styrelsen tagit fram och beslutat erbjuda ett gruppavtal som omfattar bredband, TV och hemtelefon till alla medlemmar. Under nästa vecka kommer ett brev att dyka upp i brevlådan (riktigt pappersbrev) med erbjudandet. För er som redan nu vill se hur erbjudandet ser ut så går både erbjudandet och avtal att lada ner på länkarna nedan.

Om ni har några frågor så använd gärna kontaktformuläret. 
Vanliga frågor publiceras (anonymt) under frågor och svar.

Ni kan se antalet inkomna gruppavtal till höger.

Undersökning

Odensåkers fiberförening har skickat ut en enkät till medlemmar via SMS för att se intresset för ett gruppabonnemang.

Om ni inte har fått enkäten SMSa Grupp till 0769447604 så kommer länken till undersökningen automatiskt.

Årsstämma 2019

Den 27 Mars hade vi årsstämma på Odensåkers Fiberförening. I samband med mötet hade vi bjudit in en representant från Telia för att informera om möjligheterna till ett gruppabonnemang.

Det som händer nu är att vi i styrelsen ska ta beslut om vi ska gå vidare med detta och i samband med det så kommer vi göra ett enkätutskick till samtliga medlemmar för att se hur stort intresset är.

För de som är intresserade av att läsa mer om erbjudandet så kan ni klicka på länken nedan för att ladda ner en pdf.

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2019.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 27/3 2019 kl 18.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Representant från Telia kommer även att finnas på plats för de som är intresserade av gruppabonnemang.

Välkomna!

Styrelsen

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vårt uppdrag är att driva och utveckla fibernätet i Odensåker med omnejd. För göra detta behandlar vi dina personuppgifter syfte att fullgöra föreningens avtal och åtaganden gentemot sina medlemmar.

Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter som gäller vårat fibernät. För att fortsätta utveckla vårt fibernät behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgift, anslutningsavgift mm.

De personuppgifter som vi lagrar är:

  • Namn
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Hemtelefon
  • Land
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Bostadsadress

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra entreprenörer och verksamheter som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till info@odensakerfiber.se

Årsstämma 2018 för Bredbandsfiber i Odensåker ek.för.

”Observera att det på fakturan som de flesta fått, står fel datum för årsstämman, det som gäller är tisdagen 20/3 kl. 19.00”

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
tisdagen den 20/3 2018 kl 19.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen