Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vårt uppdrag är att driva och utveckla fibernätet i Odensåker med omnejd. För göra detta behandlar vi dina personuppgifter syfte att fullgöra föreningens avtal och åtaganden gentemot sina medlemmar.

Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter som gäller vårat fibernät. För att fortsätta utveckla vårt fibernät behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgift, anslutningsavgift mm.

De personuppgifter som vi lagrar är:

  • Namn
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Hemtelefon
  • Land
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Bostadsadress

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra entreprenörer och verksamheter som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till info@odensakerfiber.se