Undersökning

Odensåkers fiberförening har skickat ut en enkät till medlemmar via SMS för att se intresset för ett gruppabonnemang.

Om ni inte har fått enkäten SMSa Grupp till 0769447604 så kommer länken till undersökningen automatiskt.