Framtida nyanslutningar

 

Vid önskemål om anslutning kontaktar fastighetsägaren föreningen, (via mail) som samlar ihop inkomna anmälningar och kontaktar entreprenörer för anbudsförfarande.

Offert presenteras och därefter om intresse kvarstår anmäler man sig som medlem och skriver på avtalet.

Fast kostnad vid efteranslutning är 21000 kr + medlemsavgift 200 kr + medlemsinsatts 500 kr+ faktisk gräv och installationskostnad.

Grävning för nyanslutningar kommer att ske två gånger per år, (före sådd, efter skörd).