Skyltar

Nu är fiberprojektet genomfört och de skyltar som finns uppsatta behövs inte längre utan det är dags att städa upp efter oss.

Bilden visar montering av en skylt 2014-04-05. Från vänster Julius Mikszath, Anders Eklund, Karl-Simon Ohlson.

De större områdesskyltar som föreningen satt upp kommer styrelsen ombesörja nedmontering av.

Här är en symbolisk bild på demonteringen av den första skylten 2017-06-16.

De små enskilda fastighetsskyltarna ber vi varje fastighetsägare att själva plocka ner. Ni får behålla dem eller slänga dem, föreningen vill inte ha tillbaka dem.