Återställning av mark för nedlagd fiberslang

Enligt upphandlad entreprenad ingår grovåterställning av mark.
Entreprenaden har besiktigas under juni månad 2017 och eventuella brister har noteras.
Förening kommer under hösten 2017 och våren 2018 göra en övergripande syn av eventuellt kvarvarande markåterställning som inte ingår i entreprenaden.

OBS: att återställningen endast omfattar mark utanför egen tomt.
På egen tomt får fastighetsägaren själv återställa marken.