Instruktion för anslutning

Nätet har nu varit i drift sedan v22. För er som ännu inte har anslutet er utrustning kommer här instruktionen igen (den har tidigare publicerats på den gamla hemsidan samt gått ut som nyhetsbrev).
Kontroll av mediaomvandlaren.
På framsidan av lådan finns ett antal lysdioder som indikerar olika status.
Finns det inte signal så skall detta anmälas på telefon till NSI, 072-70 67 066.
Ange namn och fastighetsbeteckning samt vari felet består så skickar NSI ut en tekniker för att åtgärda felet.
För att kunna surfa på internet samt även utnyttja andra tjänster krävs att varje medlem tecknar ett abonnemang med den tjänsteleverantör man väljer.
Så här ser ”lådan” ut som NSI har installerat. Ström till lådan ansluts på vänster ovan sida med hjälp av medföljande strömadapter.
På undersidan finns 8 dataportar och dator kan anslutas till vilken av de 8 portarna som helst.
Om ni abonnerar på TV och/eller telefon så kommer ni att få eller köpa ett modem från den leverantör som ni tecknar tjänsten hos. Detta modem ansluts också med en datakabel till någon av de 8 portarna.
Hur ni ansluter TV och/eller telefon till modemet bör framgå av den bruksanvisning som medföljer detta modem.
Om mediaomvandlaren har signal och ni har anslutet en dator innebär att det kommer att vara möjligt att koppla upp sig mot Z-markets webportal för att kunna beställa tjänster. Läs nästa artikel om hur detta går till.