Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2019.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 27/3 2019 kl 18.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Representant från Telia kommer även att finnas på plats för de som är intresserade av gruppabonnemang.

Välkomna!

Styrelsen

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vårt uppdrag är att driva och utveckla fibernätet i Odensåker med omnejd. För göra detta behandlar vi dina personuppgifter syfte att fullgöra föreningens avtal och åtaganden gentemot sina medlemmar.

Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter som gäller vårat fibernät. För att fortsätta utveckla vårt fibernät behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgift, anslutningsavgift mm.

De personuppgifter som vi lagrar är:

  • Namn
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Hemtelefon
  • Land
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Bostadsadress

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra entreprenörer och verksamheter som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till info@odensakerfiber.se

Årsstämma 2018 för Bredbandsfiber i Odensåker ek.för.

”Observera att det på fakturan som de flesta fått, står fel datum för årsstämman, det som gäller är tisdagen 20/3 kl. 19.00”

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
tisdagen den 20/3 2018 kl 19.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Enkätundersökning

Föreningen har skickat ett SMS till alla medlemmar som har sitt mobilnummer registrerat hos föreningen.
Enkäten är en undersökning med 4 frågor om hur du upplevt tillgängligheten efter inkopplingen.
Vi ber er att inte kasta SMS utan att ta er tid att svara och gärna lämna synpunkter.

Mvh Styrelsen

Bilder från fiberinvigning.

I lördags den 30 september var den officiell invigning av vår fiberanläggning.

Först kunde man stanna till vid nodhus i Brotorp, Tidavad och få se hur det såg ut.

Därefter var det dags för festen i Ekby bygdegårds.

Det började med ”fiberkoppling” av vår ordförande Carina Lundgren.

 

 

Därefter var det dags för tipspromenad och mingel.

Utanför stod Grillbolaget, med Göran Falk och grillade gris åt oss.

  

  

Lite flera mingelbilder under kvällen.

Fiberinvigning!

Lördagen den 30 september 2017 har vi officiell invigning av vår fiberanläggning och den vill vi givetvis fira tillsammans med alla Er som med ert medlemskap och aktiva stöd i föreningen bidragit till att vi lyckats etablera fiber i vår hembygd. 

För detta tillfälle har vi bokat in oss i Ekby bygdegårds nyrenoverade lokal. 

Invigningen startar kl 17:00 med ”fiberkoppling” av vår ordförande Carina Lundgren därefter finns det möjlighet till lite mingel och tipspromenad. 

Från kl 18:30 bjuds det på enklare mat och dryck och för de som önskar alkoholstarkare dryck till maten och minglet, finns detta att köpa från vår bar.  

På väg till invigningen kan ni som är nyfikna på ”tekniken bakom fiberdosan” passa på att stanna till vid vårt nodhus i Brotorp, Tidavad, som vi håller öppet från klockan 15:00 – 16:30. Se karta för plats. 

För att kunna anpassa mat och dryck måste vi få in en anmälan om ert deltagande senast måndagen den 4 september. Meddela också antal personer som önskar att delta. Då vi är många medlemmar och har begränsad yta måste vi sätta en gräns till max två vuxna per medlem. Minderåriga barn får ni givetvis ta med men ange då detta i er anmälan. 

Anmälan skickas till info@odensakerfiber.se
Ni som inte är bekanta med e-post kan också ringa vår ordförande, Carina Lundgren, på tel: 0722-066539 efter klockan 14:00 för att anmäla er. 

Försök också i möjligaste mån att samåka eller cykla/gå till invigningen då det kommer att vara begränsad tillgång till parkering. 

Varmt välkomna önskar hela styrelsen!

 

Instruktion för att kontrollera att min fastighet kan få tjänster

1.Öppna din webläsare, Internet Explorer, Chrome, Firefox eller liknande och skriv in webadressen www.zmarket.se i adressfältet och följande startbild skall då visas.

 

2.Du skall nu skriva in din postadress. I mitt fall är det:
Skalkarike, Per-Larsgården 1
541 96 Väring

 

Jag börjar skriva ”Skalkarike” och får upp en lista med de första 8 adresserna som börjar med Skalkarike. Min gård finns inte med där så jag trycker på ”Visa nästa 8 gator” 

 

3.Här får jag träff på ”Skalkarike, Per-Larsgården, Väring” så jag markerar den adressen.

 

 

4.Nu visas ”gatunumret” som är 1 i mitt fall och jag markerar denna

 

5. Nu kommer fastighetsadressen upp som i mitt fall är Skalkarike 4:2. Jag har beställt 2 anslutningar, därför visas det två fält.

 

 

 

6.Som sista steget visas nu min fullständiga adress samt ett meddelande om att ”Denna adress är ej aktiverad än, men du kan beställa på den nu. Tjänster aktiveras dock tidigast 2017-05-30”

 

Om du får fram din adress och detta meddelande så betyder det att din fastighet finns med i Zitius adressregister över kunder från vår förening. Du kan nu surfa runt bland de olika alternativen och beställa de tjänster du önskar.

 

Om du inte hittar din adress eller om det är någon felaktighet i den så skicka då ett mail till info@odensakerfiber.se med dina korrekta uppgifter (fastighetsadressen, fastighetsbeteckningen
och ditt namn) så ska vi se till att rätta detta!